Посольство України в Республіці Вірменія

Київ 13:40

Республіка Вірменія

Рекомендації щодо правил поведінки

Республіка Вірменія відноситься до країн з порівняно низьким рівнем злочинності. Разом з тим, громадяни України повинні бути обережними щодо кишенькових злодіїв, крадіїв мобільних телефонів та сумок, особливо в аеропортах, громадському транспорті та місцях скупчення туристів.

У цьому зв'язку необхідно дбати про збереження документів та грошей, не залишати без нагляду власні речі.

В разі викрадення або втрати закордонного паспорту громадянина України, необхідно відразу ж звернутися до найближчого відділу поліції та поінформувати консульський підрозділ Посольства України в Республіці Вірменія.

У відповідності до чинного українського законодавства, для громадян України, які планують провести за межами України більш ніж три місяці, постановка на консульський облік в Посольстві є бажаною. Це допоможе Посольству:

  • Знайти Вас у випадку, якщо Вас терміново будуть розшукувати члени Вашої сім'ї в Україні;
  • Знайти Вас у випадку, якщо Посольство повинно буде інформувати Вас про надзвичайні події;
  • Значно спростить процедуру видачі Вам, в разу необхідності, нового паспорта або посвідчення на повернення в Україну.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до діючого законодавства Республіки Вірменія громадяни із безвізовим в'їздом до країни можуть перебувати на території Вірменії без реєстрації 180 діб. В разі необхідності перебування в країні на більший термін звертайтесь, будь ласка, до районних відділів Паспортно-візового Управління Поліції Республіки Вірменія.

Безпекова ситуація в Республіці Вірменія

Криміногенна ситуація в країні

Республіка Вірменія відноситься до країн з порівняно низьким рівнем злочинності. Разом з тим, громадяни України повинні бути обережними щодо кишенькових злодіїв, крадіїв мобільних телефонів та сумок, особливо в аеропортах, громадському транспорті та місцях скупчення туристів.

У цьому зв'язку необхідно дбати про збереження документів та грошей, не залишати без нагляду власні речі.

В разі викрадення або втрати закордонного паспорту громадянина України, необхідно відразу ж звернутися до найближчого відділу поліції та поінформувати консульський підрозділ Посольства України в Республіці Вірменія (тел. +374 10 25-65-41).

Корисні посилання:

Поліція Республіки Вірменія - http://www.police.am/ru

Питання безпеки

У зв'язку з відомими подіями в світі, у Республіці Вірменія, як і в деяких інших державах, існує деякий ризик здійснення екстремістськими організаціями терористичних актів.

З урахуванням цього, громадяни мають бути пильними, особливо щодо підозрілих речей, залишених без нагляду, а також щодо незвичайної поведінки окремих осіб, особливо в громадському транспорті, аеропортах та місцях скупчення людей. Про такі факти рекомендується негайно повідомляти представникам правоохоронних органів.

Корисні посилання:

Поліція Республіки Вірменії.

(чергова служба +374 10 56-02-63).

Служба національної безпеки Республіки Вірменія.

(чергова служба +374 10 56-35-15).

Умови працевлаштування

Зайнятiсть населення в Республiцi Вiрменiя регулюється законом «Про зайнятiсть населення« вiд 3 грудня 1996 року.

Документом, який значною мiрою регулює умови працевлаштування громадян України у Вiрменiї є «Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Вiрменiя про трудову дiяльнiсть та соцiальний захист громадян України та Республiки Вiрменiя, якi працюють за межами своїх держав« вiд 17.06.95.

Згiдно статтi 3 цiєї Угоди, громадяни України можуть здiйснювати трудову дiяльнiсть на територiї Вiрменiї на пiдставi:

трудового договору (контракту), який укладається мiж роботодавцем та працiвником на визначений термiн ;

договору, укладеного мiж суб'єктами господарської дiяльностi обох сторiн, метою якого є виконання визначеного обсягу робiт або послуг на територiї сторони працевлаштування.

Прийом на роботу здiйснюється тiльки за наявнiстю дозволу на працевлаштування. Угодою передбачена необхiднiсть отримання дозволу на працевлаштування та обумовленi термiни перебування в країнi працевлаштування, не дiє, так як у Вiрменiї на даний час вiдсутнiй механiзм надання дозволiв на працевлаштування.

Згiдно статтi 7 Угоди визнаються (без легалiзацiї) документи, необхiднi для здiйснення трудової дiяльностi, а також завiрений в установленому порядку в Українi їх переклад вiрменською або росiйською мовою. При закiнченнi контракту передбачено внесення роботодавцем вiдповiдного запису в трудову книжку та видача довiдки про заробiтну плату щомiсяця.

Угодою передбачено, що соцiальне забезпечення (крiм пенсiйного) громадян України, якi працюють на територiї Вiрменiї за контрактом, здiйснюється на основi законодавства Вiрменiї, а всi пов'язанi з цим витрати несе сторона працевлаштування. Медичне обслуговування українських працiвникiв здiйснюється за рахунок роботодавця i на рiвних умовах з громадянами Вiрменiї. Крiм того, у п.5 статтi 3 Закону Республiки Вiрменiя «Про платежi обов'язкового соцiального страхування» вiд 26 грудня 1997 року зазначено, що «Iноземнi громадяни та особи без громадянства, якi здiйснюють в Республiцi Вiрменiя пiдприємницьку та iншу дiяльнiсть, не проводять соцiальних платежiв».

Питання пенсiйного забезпечення громадян України, якi працювали у Вiрменiї за контрактом, регулюється Угодою про гарантiї прав громадян держав-учасниць СНД у галузi пенсiйного забезпечення вiд 13 березня 1992 року.

Порядок в'їзду, проживання, пересування, виїзду, права та обов'язки, правовий статус iноземних громадян у Вiрменiї визначаються законом «Про іноземців» вiд 25 грудня 2006 року.

При плануванні виїзду за кордон з метою працевлаштування через українських посередників МЗС України рекомендує громадянам України перевіряти наявність в суб`єкта господарської діяльності відповідної ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном через Міністерство соціальної політики України (сайт – www.mlsp.gov.ua, розділ „Діяльність” – „Працевлаштування за кордоном”).

Надання медичних, соціальних послуг

Відповідно до Угоди Про надання медичної допомоги громадянам держав – учасників Співдружності Незалежних Держав від 27 березня 1997 року в Республіці Вірменія швидка і невідкладна медична допомога при раптових гострих станах і захворюваннях, які загрожують життю хворого або здоров'ю навколишніх, нещасних випадках, отруєннях, травмах, пологах і невідкладних станах в період вагітності виявляється громадянам безперешкодно, безкоштовно і в повному обсязі профілактичними установами незалежно від організаційно - правових форм, відомчої приналежності і форм їх власності.

З моменту, коли загроза життю хворого або здоров'ю оточуючих усунена, подальше надання медичної допомоги здійснюється на платній основі.

Надання планової медичної допомоги громадянам на території Вірменії здійснюється на платній основі за договірними цінами або прейскурантами, що діють.

Митні питання

Згідно ст. 128 Митного кодексу Республіки Вірменія товари, що перевозяться через митну територію РА, повинні бути задекларовані.

Тому, перетинаючи кордон, громадяни України повинні надати працівникам митної служби товар і митну декларацію.

Митна декларація заповнюється на товар, що перевозиться у вигляді супровідного багажу вагою більше 50 кг на суму понад 150 000 AMD. Якщо ж багаж не перевищує вищевказаних рамок і він повинен бути задекларований, заповнюється пасажирська митна декларація.

Також при перетині митного кордону РВ діє система «червоного» та «зеленого» коридору.

«Червоний» коридор використовується для пасажирів, які перевозять товар, що підлягає декларуванню. «Зелений» — для пасажирів, які не мають багажу для декларування.

Заборони та обмеження

До товарів, транспортування яких заборонена через митну територію РА, належать:

1. Матеріали, що належать до державної таємниці.

2. Безакцизні алкогольні напої, акциза яким повинна бути видана компанією, зареєстрованою в РВ.

Громадянам України дозволяється імпортувати в РВ до 10 найменувань лікарських препаратів (не більше 3 упаковок кожного з препаратів у разі відсутності документів, підтверджуючих необхідність прийому препаратів).

Вивозити з РВ дозволяється до 5000000 AMD готівкою або в еквіваленті іноземної валюти. У випадку, якщо сума перевищує зазначені рамки, вивезення валюти здійснюється у вигляді електронних грошей із заповненням митної декларації.

Ввозити в РВ дозволяється до 15 000 євро у валютному еквіваленті. При перевищенні зазначеної суми заповнюється митна декларація.

Громадяни України мають право перевозити через митну територію супровідний багаж вагою до 50 кг на суму до 150 000 AMD.

Відповідно до Митного кодексу РВ супровідний багаж - це вантаж, який перетинає митну територію РВ разом з пасажирів, а також багаж, загублений або відправлений помилково в інше місце.

Громадяни України також мають право перевозити через митну територію РВ особисті речі, що не мають етикетки виробника, без оплати митних внесків.

Корисні номери телефонів

Служба порятунку Республіки Вірменія: 911;

Поліція Республіки Вірменія: 102;

Швидка допомога: 103;

Газова служба: 104.

 ДО УВАГИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

З метою запобігання потраплянню громадян України у скрутні ситуації за кордоном, пов'язані із наслідками їх втягування у протиправну діяльність на території іноземних держав, Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України враховувати таке.

Виїзд громадян України за кордон має здійснюватися на законних підставах відповідно до запланованої мети поїздки та згідно з вимогами чинного законодавства України та країни призначення.

При плануванні виїзду за кордон з метою працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності, в рамках виконання зовнішньоекономічних контрактів, забезпечення міжнародних перевезень тощо, необхідно свідомо та відповідально ставитися до вибору пропонованої діяльності та порядку її здійснення, реалізовуючи своє право на працю виключно з використанням офіційних механізмів і процедур,

При ньому слід уникати відносин із сумнівними особами та посередницькими структурами, які, користуючись необізнаністю, вразливим становищем та вводячи в оману, можуть мати на меті втягнення особи у злочинну діяльність (контрабанда, наймитство, незаконне надання послуг військового призначення та подвійного використання, торгівля людьми тощо) з відповідними правовими наслідками.

Крім цього, готуючись до закордонної поїздки, громадянам слід з'ясувати можливі застереження М3С щодо відвідання тієї чи іншої країни. Серйозне занепокоєння викликає ситуація, коли, незважаючи, на рекомендації утриматися від поїздок до окремих країн у зв'язку зі складним безпековим становищем та можливими загрозами їхньому життю і здоров'ю, які вимикають у цьому зв'язку, а саме: неправомірні затримання, неможливість місцевої влади гарантувати безпеку та правопорядок, триваючі конфлікти та збройні сутички, мають місце факти виїзду наших громадян до кризових регіонів світу, у тому числі з метою працевлаштування з використанням нелегальних каналів.

МЗС закликає громадян України, які знаходяться за кордоном, дотримуватися заковів країни перебування, а також здійснювати відповідні кроки (ставати на консульський облік, якщо термін перебування перевищуватиме 3 місяці, або повідомляти свої установчі і контактні дані у разі менш тривалої подорожі закордонним дипломатичним і консульським установам), спрямовані на створення передумов, необхідних для забезпечення можливості надання необхідної допомоги у випаду надзвичайних обставин.

Шановні співвітчизники!

Звертаємо Вашу увагу, що 26 червня 2013 року Радою ЄС були схвалені технічні зміни до Кодексу Шенгенських кордонів, які набрали чинності 19 липня 2013 року, за виключенням окремих положень.

Зазначені зміни, серед іншого, доповнюють статтю 5 Кодексу положеннями, які передбачають нові вимоги щодо дійсності проїзних документів при в’їзді до країн ЄС громадян третіх держав, а саме: «проїзний документ повинен бути виданий не раніше, ніж протягом останніх 10 років».

Водночас, за інформацією відповідних органів держав-членів ЄС, отриманою від ЗДУ в цих державах, прикордонні служби більшості країн при виїзді за межі ЄС пропускатимуть громадян третіх держав, які користуються паспортними документами з продовженим терміном дії*, проте попереджатимуть про неможливість повторного в’їзду за такими документами.

 * відповідно до ст.4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється на період до десяти років з можливістю продовження на такий самий термін.

Порядок в’їзду громадян України на територію Нагірного Карабаху (Азербайджан) та прилеглих до нього районів:

Територія Нагірного Карабаху (Азербайджанська Республіка) та семи прилеглих до нього районів Азербайджанської Республіки (Агдамський, Лачинський, Кельбаджарський, Губадлинський, Зангеланський, Джебраїльський, Фізулінський) є забороненою для відвідування у зв’язку з нагірно-карабаським конфліктом між Азербайджаном та Вірменією.

Відвідування території Нагірного Карабаху без попередньої згоди на це офіційних органів Азербайджану суворо забороняється. Порушення встановленої норми призводить до автоматичного включення іноземців до списку персон нон ґрата для Азербайджану.

Доступ дипломатів та представників міжнародних правозахисних організацій на територію Нагірного Карабаху наразі обмежено, що робить неможливим надання громадянам України своєчасної допомоги.

Під посиленим контролем спеціальних служб та сил правопорядку також перебувають прилеглі до окупованої території райони, зокрема Тертерський, Агджабедінський, Бардинський, Геранбойський. Особливу увагу слід приділяти перебуванню у цих районах Азербайджану, оскільки недостатня кількість інформаційно-вказівних знаків може бути причиною критичного наближення до згаданих територій.

У зв’язку із зазначеним, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утримуватись від відвідання Нагірного Карабаху та прилеглих до нього семи районів.

Звертаємо також увагу фізичних і юридичних осіб України на те, що ведення будь-якої діяльності, у т.ч. й комерційної, на території Нагірного Карабаху без згоди на це офіційного Баку суворо забороняється. 

Угода, що регулює режим взаємних поїздок: 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про безвізові поїздки громадян від 14.02.2002р.

Про закриття морських портів на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь

           15 липня 2014 року набув чинності Наказ Міністерства інфраструктури України № 255 «Про закриття морських портів» від 16.06.2014 р., згідно з яким з 15 липня 2014 року закриті морські порти Керч, Севастополь, Феодосія, Євпаторія та Ялта.
          Вербальною нотою № 6124/35-327/2-950 від 21.07.2014 р. Посольство України у Великобританії через Секретаріат Міжнародної Морської Організації (ІМО) повідомило державам-членам ІМО, міжнародним організаціям, які співпрацюють з ІМО, і неурядовим організаціям, які мають консультативний статус в ІМО (циркулярний лист Секретаріату ІМО № 3477), про закриття зазначених морських портів з 15.07.2014 р. до відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території.
         З огляду на це, Українська Сторона виходить з того, що всі країни прапора, судновласники та капітани суден ознайомлені з фактом закриття морських портів в Автономній Республіці Крим і м.Севастополь та пов'язаними небезпеками від заходу в ці порти.
         У прийнятій 27 березня 2014 року Резолюції 68/262 «Територіальна цілісність України» Генеральна Асамблея ООН закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-які зміни статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь на основі «проведеного референдуму» і утримуватися від будь-яких дій або кроків, які можна було б трактувати як визнання будь-якої зміни статусу цієї території України.
         У своїх висновках від 23.06.2014 р. по Україні Рада Міністрів ЄС по закордонних справах, зокрема, в черговий раз рішуче засуджує незаконну анексію Криму і м.Севастополь, нагадуючи, що ЄС ніколи не визнає цієї анексії.
         Виконавчим регламентом Ради ЄС № 810/2014 від 25 липня 2014 року по імплементації Регламенту № 269/2014 щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями, які підривають або створюють загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, до переліку фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи, включені, зокрема, Державна судноплавна компанія «Керченська поромна переправа», Державне підприємство «Керченський морський торговельний порт», Державне підприємство «Севастопольський морський торговий порт».
          Захід суден під іноземним прапором в закриті морські порти на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь розглядатимуться Українською Стороною як порушення норм міжнародного права, як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, у тому числі кримінальну.
        Такі факти також розглядатися Українською Стороною як діяння, що містять ознаки складу злочину, передбаченого статтею 332-1 Кримінального Кодексу України «Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», згідно з якою порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.
       Враховуючи те, що статтею 94 Конвенції ООН з морського права встановлено, що кожна держава ефективно здійснює в адміністративних, технічних і соціальних питаннях свою юрисдикцію і контроль над судами, плаваючими під його прапором, Українська Сторона очікує, що компетентні органи держав акредитованих в Україні дипломатична місія застосують відповідні механізми впливу на судновласників і операторів суден під їх національним прапором для забезпечення дотримання ними норм міжнародного права та законодавства України, у тому числі в частині закриття морських портів, розташованих на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м.Севастополь.

Поради Департаменту консульської служби МЗС України щодо перебування дітей за кордоном

У зв’язку з наближенням періоду шкільних канікул все більшої актуальності для багатьох громадян України набуває питання належної організації відпочинку їх дітей за кордоном, у тому числі без супроводу батьків.

З метою запобігання можливим проблемним ситуаціям з Вашими дітьми, які самостійно або у складі організованих груп дітей подорожуватимуть за кордоном, та мінімізації можливих негативних наслідків у разі їх виникнення, просили б врахувати наступні рекомендації, розроблені ДКС з урахуванням вимог чинного законодавства України та попереднього досвіду вирішення подібних ситуацій.

1. Перелік документів, необхідних для самостійного виїзду за кордон дітей.

Плануючи поїздку своїх дітей за кордон, не забувайте перевірити дійсність їх паспортних документів. Звертаємо увагу, що більшість держав світу (у т.ч. країни ЄС) мають вимоги щодо дійсності паспортного документа на термін не менше трьох місяців від дати запланованого виїзду з відповідної країни.

Діти, які не досягли 18-ти річного віку, можуть подорожувати за кордон за власним закордонним паспортом. Крім того, зберігається можливість поїздки за проїзним документом дитини, який, хоча і не видається більше Державною міграційною службою України, проте залишається дійсним протягом періоду, на який його було видано.

Якщо Ваша дитина, яка не досягла 16-ти річного віку, виїжджає за кордон без Вас, або у супроводі лише одного з батьків, при перетині кордону українські прикордонники обов’язково попросять надати їм відповідний нотаріально засвідчений дозвіл батьків (іншого з батьків, який не виїжджає з дитиною). Для оформлення такого дозволу Вам слід звернутися до будь-якого українського нотаріуса чи до українського консульства.

Водночас, звертаємо Вашу увагу на декілька виключень з цього правила. Перетнути український кордон з неповнолітньою дитиною без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків можна у таких випадках:

- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

- якщо у закордонному паспорті вашої дитини, яка не досягла 16-ти річного віку, є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України (штамп українською мовою «постійне проживання») чи відмітка про взяття на консульський облік в одному з посольств чи консульств України;

- якщо Ви пред’явите один з таких документів: свідоцтво про смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім або недієздатним; рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; довідку про народження дитини, видану відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі матері-одиначки).

Для забезпечення оперативного документування Ваших дітей у випадку втрати паспортних документів під час перебування за кордоном, рекомендуємо зробити кілька ксерокопій їх закордонних паспортів і свідоцтв про народження та розмістити ці копії у різних місцях окремо від оригіналів, зокрема – по одній копії передати старшій супроводжуючій особі та дитині, скановану копію надіслати собі на електронну пошту або зберегти її іншим чином на віддаленому сервері.

Надання українському консулу копії втраченого паспортного документа значно прискорить оформлення Вашій дитині необхідних документів для повернення в Україну – це можна буде зробити навіть у день звернення до української закордонної установи.

2. Візові питання.

Важливо враховувати, що, як правило, іноземні країни (передусім, країни Шенгенської угоди) приділяють особливу увагу випадкам в’їзду на свою територію неповнолітніх осіб. Діти до 14 років можуть подорожувати тільки у супроводі дорослих (батьків, опікунів, керівників організованих дитячих груп тощо).

Шенгенська віза для дітей видається за такою ж процедурою, що й для дорослих. Для її оформлення до відповідного іноземного посольства подається такий пакет документів:

- заповнена та підписана одним з батьків заява на отримання візи;

- фотокартки встановленого зразка;

- копії внутрішніх паспортів батьків;

- оригінал та копія закордонного паспорта або проїзного документа дитини;

- оригінал та копія свідоцтва про народження (для дітей віком до 16 років);

- довідка зі школи (для дітей шкільного віку); у разі подорожі під час навчального процесу – дозвіл керівника учбового закладу на здійснення поїздки;

- довідка з місця роботи батьків (посада, заробітна плата, бажано дані за останні 6 місяців);

- поліс медичного страхування для дитини, дійсний на території іноземної держави, для ЄС – на весь час перебування в Шенгенській зоні. Сума страхового покриття – мінімум 30 тис. євро;

- підтвердження фінансової спроможності у випадку подорожі дитини без супроводу батьків. Для цього подається: спонсорський лист (спонсором дитини може бути один або обоє батьків, один з близьких родичів), документ, що підтверджує родинні стосунки дитини та спонсора, та документи, що підтверджують фінансову спроможність спонсора (виписка з банківського рахунку, і, за можливості, довідка з місця роботи із зазначенням окладу).

Якщо дитина подорожує без супроводу батьків або у супроводі одного з батьків, окремо подається нотаріально засвідчена згода батьків/другого з батьків на виїзд дитини за кордон (згадана вище), в якій обов’язково вказується супроводжуюча особа. Термін дії дозволу не повинен бути меншим за термін, на який оформлюється віза.

Всі документи, що подаються із заявою на отримання візи, повинні бути перекладені на англійську мову або на мову країни, до якої прямують Ваші діти, крім копій паспортів, підтвердження бронювання квитків, банківської інформації (довідка про рух коштів мінімум за останні 3 місяці) та страхового полісу. Детальну інформацію про відповідні візові вимоги Ви можете отримати безпосередньо у відповідному іноземному посольстві.

З 23 червня 2015 року для отримання шенгенської візи обов’язковим є здача біометричних даних. Для дітей ця вимога діє з 12-річного віку.

3. Питання страхування.

Перед виїздом за кордон Ваших дітей слід належним чином застрахувати для відшкодування витрат, пов’язаних з можливими надзвичайними обставинами за межами України. Рекомендуємо звертатися до надійних страхових компаній та придбавати для подорожей дітей поліси повного медичного страхування та страхування від нещасних випадків. Погоджуючи з агентом страхову суму, рекомендуємо враховувати вартість відповідних послуг у різних країнах світу.

4. Поради при плануванні самостійного виїзду дитини за кордон.

4.1. У разі відправки Вашої дитини за кордон у складі організованої групи дітей з метою відпочинку, для участі в культурних заходах чи спортивних змаганнях, рекомендуємо отримати максимально повну інформацію про туроператорів або посередників, які організовують поїздку (наявність відповідних ліцензій, відсутність проблемних ситуацій в історії діяльності компаній, відгуки колишніх клієнтів на спеціалізованих форумах тощо).

Необхідно також уважно перевірити дійсність авіаквитків за всім маршрутом слідування дітей (у тому числі, шляхом звернення до відповідної авіакомпанії).

4.2. Плануючи самостійні подорожі дітей за кордон, необхідно ознайомитися з інформацією про іноземну країну, рекомендаціями щодо правил перебування на її території, безпековою та епідеміологічною ситуацією, особливостями законодавства у міграційній та митній сферах тощо. Ця інформація регулярно оновлюється на веб-сторінках МЗС та закордонних дипломатичних установ України.

Зокрема, наполегливо не рекомендуємо відправляти дітей у супроводі третіх осіб до країн з напруженою безпековою чи криміногенною ситуацією (більшість країн Африки та Близького Сходу).

Слід пам’ятати, що кожне посольство чи консульство України за кордоном має визначені телефони цілодобових «гарячих ліній» на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з нашими громадянами. Тому наполегливо рекомендуємо перед відправкою дітей за кордон занотувати ці номери (а також номер «гарячої лінії» МЗС: (+38 044) 238 16 57), зберегти їх в особистих мобільних телефонах дітей і переконатись, що вони завжди зможуть скористатись ними у випадку необхідності.

Рекомендуємо обов’язково мати при собі та зберегти у дитини актуальні контактні дані супроводжуючих осіб та приймаючої сторони.

4.3. У разі закордонної подорожі Вашої дитини у складі організованих дитячих груп, рекомендуємо попередньо повідомляти про це відповідне посольство або консульство України, із зазначенням періоду і місця планованого перебування на території іноземної країни, установчих та контактних даних дитини та супроводжуючих осіб (включаючи номери паспортних документів), адреси та контакти приймаючої сторони. Наявність таких відомостей у дипломатичних та консульських установах України значно спростить оперативне надання необхідної допомоги Вашим дітям при виникненні надзвичайних або проблемних ситуацій.

Також доцільно вищезазначену інформацію додатково повідомляти Центру оперативного реагування ДКС (за номером (+38 044) 238-16-57 або на електронну адресу: cons_or@mfa.gov.ua) для відповідного врахування.

4.4. Слід детально роз’яснити Вашій дитині правила поведінки під час самостійної поїздки за кордон: чітко слідувати вказівкам супроводжуючих дорослих осіб та не залишатися без їх нагляду; не відходити від основної групи дітей під час екскурсій та подорожей; завжди мати при собі копії паспортних документів, мобільний телефон із записаними корисними номерами телефонів, розмовник українською мовою та мовою країни перебування, ліки (особливо у разі наявності хронічних захворювань), інформаційний лист, де мають бути зазначені адреса проживання в країні перебування, контактні дані батьків, керівника групи та найближчої дипломатичної установи України тощо. Доцільним є виділення дитині кишенькових коштів з розрахунку на плановану кількість днів перебування за кордоном.

У керівника організованої групи дітей мають зберігатися оригінали всіх необхідних під час поїздки документів (паспорт, авіаквитки, страховка, довіреність батьків тощо), а також базовий набір ліків та список хронічних захворювань (у разі, якщо дитина страждає на алергію, обов’язково має бути список речовин, які можуть викликати алергічну реакцію).

5. У разі отримання повідомлення щодо потрапляння Вашої дитини у надзвичайну ситуацію за кордоном, втрати нею паспортного документа, втрати зв’язку з дитиною або керівником групи (супроводжуючою особою) та інших проблемних ситуацій невідкладно звертайтеся на «гарячу лінію» посольства/консульства України у країні перебування дитини (або на «гарячу лінію» МЗС) з метою інформування про такий випадок. Наші працівники зроблять все можливе для надання допомоги, а також поінформують Вас стосовно подальших дій.

 

Мапа