• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Русский
 • հայերեն
Поради подорожуючим
Опубліковано 24 травня 2013 року о 08:38

Рекомендації щодо правил поведінки

Республіка Вірменія відноситься до країн з порівняно низьким рівнем злочинності. Разом з тим, громадяни України повинні бути обережними щодо кишенькових злодіїв, крадіїв мобільних телефонів та сумок, особливо в аеропортах, громадському транспорті та місцях скупчення туристів.

У цьому зв'язку необхідно дбати про збереження документів та грошей, не залишати без нагляду власні речі.

В разі викрадення або втрати закордонного паспорту громадянина України, необхідно відразу ж звернутися до найближчого відділу поліції та поінформувати консульський підрозділ Посольства України в Республіці Вірменія.

У відповідності до чинного українського законодавства, для громадян України, які планують провести за межами України більш ніж три місяці, постановка на консульський облік в Посольстві є бажаною. Це допоможе Посольству:

 • Знайти Вас у випадку, якщо Вас терміново будуть розшукувати члени Вашої сім'ї в Україні;
 • Знайти Вас у випадку, якщо Посольство повинно буде інформувати Вас про надзвичайні події;
 • Значно спростить процедуру видачі Вам, в разу необхідності, нового паспорта або посвідчення на повернення в Україну.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до діючого законодавства Республіки Вірменія громадяни із безвізовим в'їздом до країни можуть перебувати на території Вірменії без реєстрації 180 діб. В разі необхідності перебування в країні на більший термін звертайтесь, будь ласка, до районних відділів Паспортно-візового Управління Поліції Республіки Вірменія.

Безпекова ситуація в Республіці Вірменія

Криміногенна ситуація в країні

Республіка Вірменія відноситься до країн з порівняно низьким рівнем злочинності. Разом з тим, громадяни України повинні бути обережними щодо кишенькових злодіїв, крадіїв мобільних телефонів та сумок, особливо в аеропортах, громадському транспорті та місцях скупчення туристів.

У цьому зв'язку необхідно дбати про збереження документів та грошей, не залишати без нагляду власні речі.

В разі викрадення або втрати закордонного паспорту громадянина України, необхідно відразу ж звернутися до найближчого відділу поліції та поінформувати консульський підрозділ Посольства України в Республіці Вірменія (тел. +374 10 25-65-41).

Корисні посилання:

Поліція Республіки Вірменія - http://www.police.am/ru

Питання безпеки

У зв'язку з відомими подіями в світі, у Республіці Вірменія, як і в деяких інших державах, існує деякий ризик здійснення екстремістськими організаціями терористичних актів.

З урахуванням цього, громадяни мають бути пильними, особливо щодо підозрілих речей, залишених без нагляду, а також щодо незвичайної поведінки окремих осіб, особливо в громадському транспорті, аеропортах та місцях скупчення людей. Про такі факти рекомендується негайно повідомляти представникам правоохоронних органів.

Корисні посилання:

Поліція Республіки Вірменії.

(чергова служба +374 10 56-02-63).

Служба національної безпеки Республіки Вірменія.

(чергова служба +374 10 56-35-15).

Умови працевлаштування

Зайнятiсть населення в Республiцi Вiрменiя регулюється законом «Про зайнятiсть населення« вiд 3 грудня 1996 року.

Документом, який значною мiрою регулює умови працевлаштування громадян України у Вiрменiї є «Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Вiрменiя про трудову дiяльнiсть та соцiальний захист громадян України та Республiки Вiрменiя, якi працюють за межами своїх держав« вiд 17.06.95.

Згiдно статтi 3 цiєї Угоди, громадяни України можуть здiйснювати трудову дiяльнiсть на територiї Вiрменiї на пiдставi:

трудового договору (контракту), який укладається мiж роботодавцем та працiвником на визначений термiн ;

договору, укладеного мiж суб'єктами господарської дiяльностi обох сторiн, метою якого є виконання визначеного обсягу робiт або послуг на територiї сторони працевлаштування.

Прийом на роботу здiйснюється тiльки за наявнiстю дозволу на працевлаштування. Угодою передбачена необхiднiсть отримання дозволу на працевлаштування та обумовленi термiни перебування в країнi працевлаштування, не дiє, так як у Вiрменiї на даний час вiдсутнiй механiзм надання дозволiв на працевлаштування.

Згiдно статтi 7 Угоди визнаються (без легалiзацiї) документи, необхiднi для здiйснення трудової дiяльностi, а також завiрений в установленому порядку в Українi їх переклад вiрменською або росiйською мовою. При закiнченнi контракту передбачено внесення роботодавцем вiдповiдного запису в трудову книжку та видача довiдки про заробiтну плату щомiсяця.

Угодою передбачено, що соцiальне забезпечення (крiм пенсiйного) громадян України, якi працюють на територiї Вiрменiї за контрактом, здiйснюється на основi законодавства Вiрменiї, а всi пов'язанi з цим витрати несе сторона працевлаштування. Медичне обслуговування українських працiвникiв здiйснюється за рахунок роботодавця i на рiвних умовах з громадянами Вiрменiї. Крiм того, у п.5 статтi 3 Закону Республiки Вiрменiя «Про платежi обов'язкового соцiального страхування» вiд 26 грудня 1997 року зазначено, що «Iноземнi громадяни та особи без громадянства, якi здiйснюють в Республiцi Вiрменiя пiдприємницьку та iншу дiяльнiсть, не проводять соцiальних платежiв».

Питання пенсiйного забезпечення громадян України, якi працювали у Вiрменiї за контрактом, регулюється Угодою про гарантiї прав громадян держав-учасниць СНД у галузi пенсiйного забезпечення вiд 13 березня 1992 року.

Порядок в'їзду, проживання, пересування, виїзду, права та обов'язки, правовий статус iноземних громадян у Вiрменiї визначаються законом «Про правовий статус iноземних громадян у Республiцi Вiрменiя» вiд 17 червня 1994 року.

Згiдно статтi 16 закону «Облiк iноземних громадян, якi знаходяться в Республiцi Вiрменiя, здiйснюють органи мiнiстерства внутрiшнiх справ за мiсцем проживання на основi документiв, що пiдтверджують його право на проживання в Республiцi, а також про житлову площу, яку вiн займає. Облiк iноземних громадян, якi прибули в готель, будинок вiдпочинку, санаторiй чи iншу туристичну базу, здiйснює дана установа у встановленому Мiнiстерством внутрiшнiх справ Республiки Вiрменiя порядку. З iноземного громадянина стягується мито за облiк».

Надання медичних, соціальних послуг

Відповідно до Угоди Про надання медичної допомоги громадянам держав – учасників Співдружності Незалежних Держав від 27 березня 1997 року в Республіці Вірменія швидка і невідкладна медична допомога при раптових гострих станах і захворюваннях, які загрожують життю хворого або здоров'ю навколишніх, нещасних випадках, отруєннях, травмах, пологах і невідкладних станах в період вагітності виявляється громадянам безперешкодно, безкоштовно і в повному обсязі профілактичними установами незалежно від організаційно - правових форм, відомчої приналежності і форм їх власності.

З моменту, коли загроза життю хворого або здоров'ю оточуючих усунена, подальше надання медичної допомоги здійснюється на платній основі.

Надання планової медичної допомоги громадянам на території Вірменії здійснюється на платній основі за договірними цінами або прейскурантами, що діють.

Митні питання

Згідно ст. 128 Митного кодексу Республіки Вірменія товари, що перевозяться через митну територію РА, повинні бути задекларовані.

Тому, перетинаючи кордон, громадяни України повинні надати працівникам митної служби товар і митну декларацію.

Митна декларація заповнюється на товар, що перевозиться у вигляді супровідного багажу вагою більше 50 кг на суму понад 150 000 AMD. Якщо ж багаж не перевищує вищевказаних рамок і він повинен бути задекларований, заповнюється пасажирська митна декларація.

Також при перетині митного кордону РВ діє система «червоного» та «зеленого» коридору.

«Червоний» коридор використовується для пасажирів, які перевозять товар, що підлягає декларуванню. «Зелений» — для пасажирів, які не мають багажу для декларування.

Заборони та обмеження

До товарів, транспортування яких заборонена через митну територію РА, належать:

1. Матеріали, що належать до державної таємниці.

2. Безакцизні алкогольні напої, акциза яким повинна бути видана компанією, зареєстрованою в РВ.

Громадянам України дозволяється імпортувати в РВ до 10 найменувань лікарських препаратів (не більше 3 упаковок кожного з препаратів у разі відсутності документів, підтверджуючих необхідність прийому препаратів).

Вивозити з РВ дозволяється до 5000000 AMD готівкою або в еквіваленті іноземної валюти. У випадку, якщо сума перевищує зазначені рамки, вивезення валюти здійснюється у вигляді електронних грошей із заповненням митної декларації.

Ввозити в РВ дозволяється до 15 000 євро у валютному еквіваленті. При перевищенні зазначеної суми заповнюється митна декларація.

Громадяни України мають право перевозити через митну територію супровідний багаж вагою до 50 кг на суму до 150 000 AMD.

Відповідно до Митного кодексу РВ супровідний багаж - це вантаж, який перетинає митну територію РВ разом з пасажирів, а також багаж, загублений або відправлений помилково в інше місце.

Громадяни України також мають право перевозити через митну територію РВ особисті речі, що не мають етикетки виробника, без оплати митних внесків.

Корисні номери телефонів

Служба порятунку Республіки Вірменія: 911;

Поліція Республіки Вірменія: 102;

Швидка допомога: 103;

Газова служба: 104.

 

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

З метою запобігання потраплянню громадян України у скрутні ситуації за кордоном, пов'язані із наслідками їх втягування у протиправну діяльність на території іноземних держав, Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України враховувати таке.

Виїзд громадян України за кордон має здійснюватися на законних підставах відповідно до запланованої мети поїздки та згідно з вимогами чинного законодавства України та країни призначення.

При плануванні виїзду за кордон з метою працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності, в рамках виконання зовнішньоекономічних контрактів, забезпечення міжнародних перевезень тощо, необхідно свідомо та відповідально ставитися до вибору пропонованої діяльності та порядку її здійснення, реалізовуючи своє право на працю виключно з використанням офіційних механізмів і процедур,

При ньому слід уникати відносин із сумнівними особами та посередницькими структурами, які, користуючись необізнаністю, вразливим становищем та вводячи в оману, можуть мати на меті втягнення особи у злочинну діяльність (контрабанда, наймитство, незаконне надання послуг військового призначення та подвійного використання, торгівля людьми тощо) з відповідними правовими наслідками.

Крім цього, готуючись до закордонної поїздки, громадянам слід з'ясувати можливі застереження М3С щодо відвідання тієї чи іншої країни. Серйозне занепокоєння викликає ситуація, коли, незважаючи, на рекомендації утриматися від поїздок до окремих країн у зв'язку зі складним безпековим становищем та можливими загрозами їхньому життю і здоров'ю, які вимикають у цьому зв'язку, а саме: неправомірні затримання, неможливість місцевої влади гарантувати безпеку та правопорядок, триваючі конфлікти та збройні сутички, мають місце факти виїзду наших громадян до кризових регіонів світу, у тому числі з метою працевлаштування з використанням нелегальних каналів.

МЗС закликає громадян України, які знаходяться за кордоном, дотримуватися заковів країни перебування, а також здійснювати відповідні кроки (ставати на консульський облік, якщо термін перебування перевищуватиме 3 місяці, або повідомляти свої установчі і контактні дані у разі менш тривалої подорожі закордонним дипломатичним і консульським установам), спрямовані на створення передумов, необхідних для забезпечення можливості надання необхідної допомоги у випаду надзвичайних обставин.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux