Посольство України в Республіці Вірменія

, Київ 15:13

Тарифи консульського збору

              

                                                                                                                                   «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                  Державний секретар

                                                                                                                              Міністерства закордонних

                                                                                                                                      справ України

 

                                                                                                                                             (підпис)

 

                                                                                                                                             А.І.Заяць

                                                                                                                               « 07  »  квітня 2017 року

 

Тарифи консульського збору,

що справляються за вчинення консульських дій

в Посольстві України в Республіці Вірменія

 

№ з/п

 

 

Найменування консульських дій

 

 

Тарифна ставка

Тарифна ставка

в дол. США 

в драмах РВ*

 

 

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ 

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

9716

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

90

43722

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

110

53438

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

34006

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

14574

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

30

14574

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

40

19432

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

9716

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

9716

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

150

72870

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

120

58296

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

14574

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

14574

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

14574

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

14574

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

14574

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

60

29148

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200

97160

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

14574

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

14574

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

120

58296

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

300

145740

 

III.ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (В):

 

 

 

 разової

65

31577

 

 дворазової

65

31577

 

 багаторазової

65

31577

2

Оформлення короткострокової візи (С):

 

 

 

 разової

65

31577

 

 дворазової

65

31577

 

 багаторазової

65

31577

3

Оформлення довгострокової візи (Д):

 

 

 

 разової

65

31577

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

15

7287

2

Видача витребуваного документа

50

24290

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

70

34006

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

4858

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

14574

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

80

38864

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

9716

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

9716

2

Реєстрація шлюбу

100

48580

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

120

58296

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

120

58296

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

120

58296

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

14574

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

48580

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

130

63154

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

24290

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

60

29148

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

60

29148

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 100 дол. США або 48300 драм РВ.

 

 іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США, або 194320 драм РВ

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 100 дол. США, або 48580  драм РВ

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

24290

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

 

дітям, другому з подружжя, батькам

50

24290

 

 

 

 

 

іншим особам

100

48580

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

 

 

дітям, другому з подружжя, батькам

70

34006

 

іншим особам

120

58296

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками пунктів г та г

е)

посвідчення інших довіреностей

60

29148

є)

посвідчення заповітів

40

19432

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

120

58296

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США, або 48580 драм РВ

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

50

24290

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

14574

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

50

24290

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

24290

8

 

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

 

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

19432

 

 

10

4858

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

9716

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

20

9716

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

9716

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

9716

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 50 дол. США (драм 24290 РВ) і не більше 200 дол. США

(97160 драм РВ)

14

Прийняття на зберігання документа

20 дол. СШ (9716А

драм РВ) за кожен місяць зберігання

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток майна, що підлягає витребуванню, але не менше 50 дол. США (драм 24290 РВ) і не більше 200 дол. США (97160 драм РВ)

16

Вчинення морських протестів

50

24290

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

9716

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

9716

 

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

24290

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

2429

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

50

24290

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії та витрат, пов’язаних з пересилкою документів (крім листів і довідок заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

145740

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

72870

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

60

29148

         

 

 

 

Тимчасовий повірений                          (підпис)                                 В.Г.Піхуля            

                                         

Консул                                                   (підпис)                                В.Ф.Сердега                     

                                   

Спеціаліст з фінансових питань              (підпис)                               І.В.Гуніна

 

 

 

 

 

 

* Курс вірменського драма станом на 14 березня  2017 року склав 485,8 драм за 1 дол. США          .